Informacja prawna

Administratorem serwisu MojePłatności.pl jest BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie, adresem przy ulicy Wielickiej 28b bud. C, 30-552 Kraków, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców za numerem KRS 0000038732, kapitał zakładowy w wysokości 4 490 368,00 złotych, wpłacony w całości, NIP 676-21-65-116, krajowa instytucja płatnicza nr w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego IP2/2012 (“BillBird”).

Serwis MojePłatności.pl składa się z części informacyjnej oraz transakcyjnej.

Informacje zawarte w części informacyjnej serwisu MojePłatności.pl mogą nie być wyczerpujące i mogą się okazać nieaktualne. Biorąc powyższe pod uwagę Billbird S.A. nie ponosi odpowiedzialności mogącej wynikać z braku aktualności, czy też kompletności informacji zawartych w serwisie informacyjnym. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania serwisu informacyjnego ponosi użytkownik stron internetowych.

Billbird S.A. ponosi odpowiedzialność za dane gromadzone i przetwarzane w części transakcyjnej serwisu.

Wszelkie informacje zamieszczone w części nietransakcyjnej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Wszystkie nazwy oraz logotypy przedsiębiorców, osób prawnych, produktów lub usług pojawiające się w serwisie mojeplatnosci.pl są używane jedynie do celów identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi, do których prawa ochronne przysługują właściwym podmiotom.

Do treści serwisu MojePłatności.pl stosuje się przepisy chroniące dobra osobiste, własność przemysłową, bazy danych oraz przedmiot prawa autorskiego. Powielanie informacji i danych, w tym materiałów graficznych jest zabronione, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Serwis MojePłatności.pl może zawierać hiperłącza (linki) do innych stron internetowych. Billbird S.A. nie odpowiada za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których można uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej.

W granicach dopuszczonych przez przepisy prawa Billbird S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z części informacyjnej serwisu, a w szczególności za szkody będące następstwem interpretacji lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie, a także za jakiekolwiek szkody spowodowane stosowaniem tych informacji, jak też niemożności korzystania z serwisu, czy też braku dostępu do niego.

Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i funkcjonalności serwisu MojePłatności.pl, kierując do nas swoje uwagi lub zapytania poprzez formularz kontaktowy